Ons onderwijs

 

Dit zijn wij

Op onze school hebben wij vier klassen. In deze klassen zitten kinderen vanuit twee leerjaren bij elkaar in de klas. Wij hebben een:

  • groep 1/2
  • groep 3
  • groep 4/5
  • en groep 6/7/8

Voor de klassen staan in principe maximaal twee leerkrachten die werken op verschillende dagen. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs).

Naast de vier klassen is er ook een lesplein waar leerlingen in groepjes extra uitleg krijgen van juf Maureen, onze onderwijsassistent.

Op school werkt ook een intern begeleider, juf Jettie. Zij begeleidt leerkrachten en ouders bij vragen over kinderen. Bovendien houdt zij overzicht over de leerresultaten van de kinderen. 

De directeur, meester Joop, ondersteunt, net als de conciërge Gerrie, de leerkrachten op school. Hij zorgt ervoor dat iedereen op een fijne manier zijn of haar werk kan doen. Hij is ook het visitekaartje van school richting ouders en partners waar we mee samen werken.

De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep werken nauw samen met de juffen van de kleuters. Er worden gezamenlijke activiteiten bedacht waar beide groepen aan werken. Zo koken zij één keer in de maand met elkaar. 

 

Hoe geven wij les?

Wij helpen kinderen bij het leren kennen en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Het moet onze kinderen duidelijk zijn, dat leren niet vrijblijvend is.

Wij bieden de kinderen uitdagende leersituaties, stimuleren hen en spreken hen op hun eigen niveau aan. Op die manier proberen we samen het maximale uit de leerlingen te halen.

De wijze, waarop de instructie plaatsvindt, kan verschillend zijn. Naast klassikale instructie zijn er ook groeps- en individuele instructies. Als we de hele groep iets nieuws willen leren kiezen we vaak voor een klassikale introductie en instructie. Kinderen ervaren de gezamenlijke beleving als iets fijns.

Daarnaast werken de leerlingen aan opdrachten, in groepen of individueel.

In alle groepen wordt de instructie aangeboden in drie niveaus: een basisgroep, een plusgroep voor kinderen die iets meer aankunnen en een instructiegroep voor kinderen die meer instructie nodig hebben. Ook bij de verwerking van de leerstof wordt rekening gehouden met deze drie groepen.

Onze school 4 tot 12 jaar

Wij helpen kinderen bij het leren kennen en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Wij bieden uitdagende leersituaties, stimuleren en spreken kinderen op hun eigen niveau aan. We werken in kleine kleurrijke groepen.
Lees meer

Kinderopvang 0 tot 12 jaar

Sinne kinderopvang verzorgt in ons IKC de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de speelleergroep voor peuters. We werken onderling nauw samen. De voorschoolse opvang wordt door school verzorgd.
Lees meer