Identiteit

 

Iedereen is welkom

IKC Plataan is onderdeel van Proloog openbaar basisonderwijs. Elk kind is van harte welkom op de openbare basisscholen van Proloog. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt en zijn stem mag laten horen en dat iedereen gelijke kansen heeft. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect, nieuwsgierig zijn naar elkaar en zorgen voor elkaar zijn van groot belang op onze school. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school. 

Worden wie je bent

“Zijn wie je bent. Dat is geluk” (Desiderius Erasmus). "Word wie je bent" is een zoektocht. Het gaat over zelfstandig nadenken en het stellen van vragen.

Ieder kind mag er zijn zoals het is en heeft unieke talenten. Het heeft een veilige omgeving en leerkrachten nodig om deze talenten in zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. We nodigen kinderen uit tot kritisch denken en vanuit verschillende zienswijzen te kijken. We prikkelen het vermogen tot nieuwsgierigheid en creativiteit. Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van het kind. Samen kunnen we uw kind tot bloei laten komen, zodat hij of zij kan worden wie het IS!

Identiteit op de Plataanschool

Vanuit betrokkenheid en verbinding met ouders, kinderen en omgeving willen wij een maatschappelijke voorziening zijn voor spelen en leren, ontwikkelen en ondersteunen. De kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting staan hierin centraal. Wij zijn gastvrij, iedereen is welkom bij ons. Vanuit nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid dragen we zorg voor en houden we rekening met elkaar en onze omgeving.

Wat willen we bereiken?

  • We gebruiken de nieuwste methoden om goed onderwijs te geven.
  • We willen meer lezen op school.
  • De schooltijden worden verruimd om kinderen meer aan te bieden.
  • We besteden veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van leerlingen.
  • Ouders zijn partner van de school.
  • Samen met Sinne kinderopvang vormen wij één organisatie.

Onze school 4 tot 12 jaar

Wij helpen kinderen bij het leren kennen en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Wij bieden uitdagende leersituaties, stimuleren en spreken kinderen op hun eigen niveau aan. We werken in kleine kleurrijke groepen.
Lees meer

Kinderopvang 0 tot 12 jaar

Sinne kinderopvang verzorgt in ons IKC de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de speelleergroep voor peuters. We werken onderling nauw samen. De voorschoolse opvang wordt door school verzorgd.
Lees meer