IKC Plataan

Onze school is een openbare basisschool. Samen met de kinderopvang vormen we een integraal kindcentrum (IKC). De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen.

We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en burgerschap. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing.

De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

  • Multicultureel; daarom is er ook aandacht voor feestdagen vanuit andere geloofsovertuigingen.
  • Werken uit een methode voor wereldoriëntatie (code D).
  • Samenwerken met ouders en omgeving op het gebied van cultuur en identiteit (bijv. samen eten, ouderbijeenkomsten, begeleiden van activiteiten waaronder het aanbod groep 1 t/m 4 project "School en Omgeving").

Onze school 4 tot 12 jaar

Wij helpen kinderen bij het leren kennen en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Wij bieden uitdagende leersituaties, stimuleren en spreken kinderen op hun eigen niveau aan. We werken in kleine kleurrijke groepen.
Lees meer

Kinderopvang 0 tot 12 jaar

Sinne kinderopvang verzorgt in ons IKC de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de speelleergroep voor peuters. We werken onderling nauw samen. De voorschoolse opvang wordt door school verzorgd.
Lees meer