Onze missie en visie

 

Missie

IKC Plataan is onderdeel van Proloog openbaar basisonderwijs. Proloog streeft naar goed, aansprekend openbaar onderwijs en gelijke kansen voor alle kinderen. Het motto is "worden wie je bent" met als doel om kinderen in hun brede ontwikkeling te stimuleren en ervoor te zorgen dat ze met plezier naar school gaan.

Visie

Wij onderwijzen kinderen in een wereld voor hen onbekend (die zij niet kennen). Begeleiden de nieuwsgierigheid en delen de succeservaringen met elkaar. Confronteren de kinderen met vrijheid om de ander te ontmoeten. Een school als vrijplaats waar je leert met vallen en opstaan.

Hier staat IKC Plataan voor:

  • Wij bieden een "thuis" voor kind, collega's en ouders.
  • Wij zien de leerlingen en je mag er zijn zoals je bent.
  • Wij leren samen op eigen benen staan.
  • Wij denken om en luisteren naar elkaar.
  • Wij geven de ruimte voor de eigen ontwikkeling van kinderen.

Wij willen het beste onderwijs geven dat binnen onze mogelijkheden ligt. Een schooltijd waar leerlingen met een warme herinneringen aan terug denken. We geven ons onderwijs met hoofd, hart en handen.

Onze school 4 tot 12 jaar

Wij helpen kinderen bij het leren kennen en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Wij bieden uitdagende leersituaties, stimuleren en spreken kinderen op hun eigen niveau aan. We werken in kleine kleurrijke groepen.
Lees meer

Kinderopvang 0 tot 12 jaar

Sinne kinderopvang verzorgt in ons IKC de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de speelleergroep voor peuters. We werken onderling nauw samen. De voorschoolse opvang wordt door school verzorgd.
Lees meer