Ziekmelden

Is uw kind ziek? Meld dit dan telefonisch (058-2669494) of mondeling vanaf acht uur ’s ochtends aan de school of leerkracht. Bij een andere vorm van afwezigheid verwijzen wij u naar het kopje Verlof.

Onze school 4 tot 12 jaar

Wij helpen kinderen bij het leren kennen en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Wij bieden uitdagende leersituaties, stimuleren en spreken kinderen op hun eigen niveau aan. We werken in kleine kleurrijke groepen.
Lees meer

Kinderopvang 0 tot 12 jaar

Sinne kinderopvang verzorgt in ons IKC de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de speelleergroep voor peuters. We werken onderling nauw samen. De voorschoolse opvang wordt door school verzorgd.
Lees meer