Instanties

 

Sam& voor alle kinderen*

Schoolspullen, sporten, muziek- en zwemles, een verjaardag vieren of een schoolreisje. Het lijkt normaal voor alle kinderen in Nederland, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie? Start dan een aanvraag! Sam& zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste organisatie terechtkomt.

Meer informatie en/ of financiële ondersteuning aanvragen kan via: www.samenvoorallekinderen.nl

Sam& voor alle kinderen* is een samenwerking tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Kinderhulp.

 

Stichting Proloog
Fonteinland 11
8913 CZ Leeuwarden

Jeugdgezondheidszorg
GGD Fryslân
088 - 22 99 222

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
www.onderwijsgeschillen.nl
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030 - 280 95 90

Leerplichtambtenaar
Gemeente Leeuwarden
Afdeling onderwijs (leerplicht)
058 - 233 80 50

Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Sophialaan 20
Postbus 120
8900 AC Leeuwarden
088 - 669 60 60

Onze school 4 tot 12 jaar

Wij helpen kinderen bij het leren kennen en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Wij bieden uitdagende leersituaties, stimuleren en spreken kinderen op hun eigen niveau aan. We werken in kleine kleurrijke groepen.
Lees meer

Kinderopvang 0 tot 12 jaar

Sinne kinderopvang verzorgt in ons IKC de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de speelleergroep voor peuters. We werken onderling nauw samen. De voorschoolse opvang wordt door school verzorgd.
Lees meer