IKC Plataan

IKC Plataan is een Integraal Kindcentrum (IKC) in het hart van de wijk Heechterp-Schieringen. We bieden een veilige plek aan kinderen van 0 t/m 12 jaar, waar ze kunnen spelen, ontdekken en leren met hoofd, hart en handen.

Ons IKC is opgezet vanuit duidelijke uitgangspunten. Vanuit betrokkenheid en in verbinding met ouders, kinderen en omgeving zijn wij een maatschappelijke voorziening voor spelen en leren, ontwikkelen en ondersteunen. De kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting staan hierin centraal.

Wij omarmen diversiteit: Onderwijs, Sinne kinderopvang en ouders werken met elkaar samen. Samen vormen we IKC Plataan, een diverse gemeenschap, een afspiegeling van de maatschappij met respect voor elkaars achtergronden. Op IKC Plataan is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

IKC Plataan bestaat uit: 

  • Openbaar basisonderwijs (4-12 jaar): Waar kinderen leren met hoofd, hart en handen.
  • Sinne kinderopvang: Dagopvang 0-4 jaar, buitenschoolse opvang 4-12 jaar en speelleergroep voor peuters (2-4 jaar).

 

Samenwerken

Dit kernteam wordt ondersteund, geholpen én versterkt door medewerkers van:

 

Betrokkenheid en verbinding

IKC Plataan staat in verbinding met de ouders en omgeving.
Een heleboel ouders bieden graag hun talenten aan. Van koken tot het organiseren van feestdagen/ evenementen, het ondersteunen in communicatiemiddelen tot het verzorgen van een naschools aanbod in de Gameroom. Ouders van school vangen leerlingen op in de Gameroom/huiskamer waar ze kunnen gamen, chillen, huiswerk maken of een spelletje spelen. Er zijn geen kosten aan verbonden en iedereen is welkom van de groepen 1 t/m 8.

Onze school 4 tot 12 jaar

Wij helpen kinderen bij het leren kennen en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Wij bieden uitdagende leersituaties, stimuleren en spreken kinderen op hun eigen niveau aan. We werken in kleine kleurrijke groepen.
Lees meer

Kinderopvang 0 tot 12 jaar

Sinne kinderopvang verzorgt in ons IKC de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de speelleergroep voor peuters. We werken onderling nauw samen. De voorschoolse opvang wordt door school verzorgd.
Lees meer