Verlof

Als uw kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Op de eerste schooldag volgend op de maand waarin uw kind 5 jaar geworden is, is het leerplichtig.

De leerplicht staat slechts onder bepaalde voorwaarden toe dat een leerplichtig kind lessen verzuimt.

Voor meer informatie van de rijksoverheid over de leerplicht: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Aanvragen extra verlof

Voor het aanvragen van extra verlof kunt u terecht bij de directeur van de school. Wij stellen het op prijs wanneer u dit ruim van tevoren schriftelijk aanvraagt, (indien mogelijk). Wij verzoeken u om afspraken met de arts, specialist en tandarts zo te regelen dat uw kind zo weinig mogelijk verzuimt.

In de informatiegids van Proloog (404-pagina) vindt u uitgebreide informatie over de leerplicht, verzuim en het aanvragen van extra verlof (hfst. 2, Regelingen).

Onze school 4 tot 12 jaar

Wij helpen kinderen bij het leren kennen en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Wij bieden uitdagende leersituaties, stimuleren en spreken kinderen op hun eigen niveau aan. We werken in kleine kleurrijke groepen.
Lees meer

Kinderopvang 0 tot 12 jaar

Sinne kinderopvang verzorgt in ons IKC de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de speelleergroep voor peuters. We werken onderling nauw samen. De voorschoolse opvang wordt door school verzorgd.
Lees meer