0 tot 4 jaar: Dagopvang

Vanaf het moment dat uw baby 10 weken jong is, is hij of zij welkom bij Sinne kinderopvang. Onze dagopvang is een fijne plek voor kinderen. In de groep krijgen ze professionele ondersteuning en liefdevolle aandacht. Bij de dagopvang werken we met een vaste dagindeling. Dit geeft de kinderen houvast. Zo zijn er vaste momenten voor het eten, slapen en activiteiten. Bij baby’s houden we uiteraard zoveel mogelijk hun eigen ritme aan. Kinderen opvangen is ons vak. We hebben een scherp oog voor de signalen van de kinderen, reageren ondersteunend en we doen ons vak met liefde. De kinderen voelen zich snel thuis en op hun gemak.

Alles inclusief

De dagopvang van Sinne kinderopvang werkt all-inclusive. U hoeft dus zelf niets mee te nemen of te geven naar de opvang: wij zorgen voor gezond eten en drinken en voor luiers.

Onze dagopvang is alle dagen geopend van 7:30 uur tot 18:30 uur voor kinderen van      0 - 4 jaar. De minimale afname op het kinderdagverblijf is 2 dagdelen; uw kind heeft hiermee de nodige stabiliteit en went snel aan de opvang.

Samenwerken met ouders

Wij zijn een vertrouwde partner van ouders in de dagelijkse opvoeding en zorg voor hun kinderen. We hebben volop aandacht voor de groei en ontwikkeling van uw kind, maar ook voor u als ouder(s). Dat begint al bij het kennismakingsgesprek en de wenperiode en het blijft zolang uw kind de opvang bezoekt. We gaan op een respectvolle en plezierige manier met elkaar om; belangrijk voor een leefbare samenleving. We stimuleren wederzijdse betrokkenheid en helpen u als ouder bij opvoedingsvragen. Samen zijn we goed voor later.
  

Rijke omgeving

Jonge kinderen hebben de natuurlijke drang om hun omgeving te leren kennen. Kinderen leren bij ons nieuwsgierig te blijven en dingen te ontdekken. Wij bieden kinderen elke dag de mogelijkheid om binnen en buiten op onderzoek uit te gaan, vrij te bewegen en we stimuleren de spraakontwikkeling. Kinderen leren samen spelen en rekening te houden met elkaar. We bieden elke dag activiteiten aan passend bij de leeftijd en interesse van de kinderen. We werken met de thema’s van Uk & Puk, een methode die speciaal ontwikkeld is voor kindcentra. De thema’s staan dichtbij de belevingswereld van jonge kinderen. Zo ontwikkelt uw kind zich spelenderwijs in een veilige en aantrekkelijke omgeving.

Wij maken altijd tijd voor u

Kom een keer langs of neem contact met ons op voor een afspraak.