Speelleergroep

Peuters maken een enorme ontwikkeling door. Voor hen biedt de speelleergroep van de Plataan nieuwe uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Kinderen zijn vanaf 2 jaar twee tot vier ochtenden per week welkom.
De speelleergroep levert een gerichte bijdrage aan plezier en ontwikkeling van de kinderen. Zij kunnen op onderzoek gaan en lekker bewegen. Dit doen we binnen en buiten. We werken iedere dag met een dagritme en doen activiteiten die passen bij de leeftijd en interesse van peuters. We werken met Uk&Puk, dat speciaal voor kindcentra is ontwikkeld.

Samenwerken met ouders

Wij zijn een vertrouwde partner van ouders in de dagelijkse opvoeding en zorg voor hun kinderen. We hebben volop aandacht voor de groei en ontwikkeling van uw kind, maar ook voor u als ouder(s). Dat begint al bij het kennismakingsgesprek en de wenperiode en het blijft zolang uw kinderen op de opvang komen. We gaan op een respectvolle en plezierige manier met elkaar om; belangrijk voor een leefbare samenleving. We stimuleren wederzijdse betrokkenheid en helpen u als ouder bij opvoedingsvragen. Samen zijn we goed voor later.

Aanmelden

U kunt uw kindje bij ons aanmelden zodra hij of zij 1,5 jaar is. De speelleergroep is iedere ochtend geopend van 8:30 uur tot 12:30. In de schoolvakanties is de speelleergroep dicht, het is dus echt al een 'voorschool' voor de kinderen.

Speelleergroepen vallen onder de Wet Kinderopvang, werkende ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Wanneer één of geen van de ouders werkt, kan er een beroep gedaan worden op een vergelijkbare toeslag van de gemeente. Binnen de gemeentevergoeding geldt dat als kinderen 2 jaar zijn, zij voor 2 dagdelen per week hier aanspraak op mogen maken. Kinderen met een VVE indicatie hebben vanaf 2 jaar recht op vergoeding voor 4 dagdelen. 

  


 

Wij maken altijd tijd voor u

Kom een keer langs of neem contact met ons op voor een afspraak.