Ziekmelden

Is uw kind ziek? Meld dit dan telefonisch (058-2669494) of mondeling vanaf acht uur ’s ochtends aan de school of leerkracht. Bij een andere vorm van afwezigheid verwijzen wij u naar het kopje Verlof.

Wij maken altijd tijd voor u

Kom een keer langs of neem contact met ons op voor een afspraak.