Klachtenregeling

Ouders zijn welkom bij de groepsleerkracht om problemen en/of klachten te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. Wanneer u met de leerkracht niet tot een oplossing komt, kunt u dit voorleggen aan de schooldirecteur. Hij of zij bespreekt het probleem of de klacht met alle betrokkenen en in goed overleg wordt naar een oplossing gezocht.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop het probleem/de klacht door de schoolleiding is opgelost, kan contact worden met het stafbureau van Proloog en kan desgewenst een klacht worden ingediend.

Meer info over de klachtenregeling van Proloog.

Wij maken altijd tijd voor u

Kom een keer langs of neem contact met ons op voor een afspraak.