Dit zijn wij

Op onze school hebben wij vier klassen. In deze klassen zitten kinderen vanuit twee leerjaren bij elkaar in de klas. Wij hebben een groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Voor de klassen staan twee leerkrachten die werken op verschillende dagen. 

Naast de vier klassen is er ook een lesplein waar leerlingen in groepjes extra uitleg krijgen van juf Maureen, onze onderwijsassistent.

Op school werkt ook een intern begeleider, juf Froukje. Zij begeleidt leerkrachten en ouders bij vragen over kinderen. Bovendien houdt zij overzicht over de leerresultaten van de kinderen. 

De directeur, meester Joop, ondersteunt, net als de conciërge, de leerkrachten op school. Hij zorgt ervoor dat iedereen op een fijne manier zijn of haar werk kan doen. Hij is ook het visitekaartje van school richting ouders en partners waar we mee samen werken.

De pedagogisch medewerkers van de speelleergroep werken nauw samen met de juffen van de kleuters. Er worden gezamenlijke activiteiten bedacht waar beide groepen aan werken. Zo koken zij één keer in de maand met elkaar. 

Met z'n allen vormen we het team van Kindcentrum OBS Plataanschool

Wij maken altijd tijd voor u

Kom een keer langs of neem contact met ons op voor een afspraak.