Samen, beter en effectiever

Ons doel is dat elk kind aan het einde van zijn of haar schoolloopbaan binnen Proloog kan zeggen: “Ik word wie ik ben!”

Ons uitgangspunt is dat leerlingen goed en passend onderwijs krijgen aangeboden. Wij streven ernaar dat alle leerlingen een plek krijgen die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. We bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Om dit te realiseren hebben we de organisatie aangepast met een moderne efficiënte manier van (samen)werken. De nadruk van onze werkwijze ligt op een sterke ondersteuning in de scholen. Het idee daarachter is om problemen snel aan te pakken of eerder te signaleren en verergering te voorkomen. De speerpunten van deze vernieuwde werkwijze: De scholen van Proloog bieden een goede basisondersteuning. Wanneer er zware ondersteuning nodig is, vindt er in overleg met de ouders een zorgvuldige verwijzing plaats, zonder dat daarbij tijd verloren gaat.

Het volgen van leerlingen

De juf of meester voor de klas volgt en evalueert de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet. Op basis van de resultaten kan hij of zij de vervolgstappen voor de leerling bepalen, zo mogelijk in overleg met de leerling. Evaluaties kunnen gaan over de resultaten, maar ook over het proces. Een veelgebruikte manier van evalueren is het gebruik van toetsen*. Er zijn verschillende redenen waarom evalueren noodzakelijk is:

  • Om overzicht te kunnen houden.
  • Om anderen goed te kunnen informeren.
  • Om goed voorbereid het gesprek in te gaan met ouders, de schoolleiding en de inspectie.

Evalueren doen we dus voor het kind, onszelf, de ouders, collega’s, inspectie en anderen. Iedereen heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid.

* Het is belangrijk om een leerling gedurende zijn hele schoolloopbaan te volgen. Daarom zijn er leerlingvolgsystemen ontwikkeld. Zo’n leerlingvolgsysteem (LVS) bestaat uit een serie van methodeonafhankelijke toetsen. De toetsen worden op vaste momenten afgenomen in de hele school.

Wij maken altijd tijd voor u

Kom een keer langs of neem contact met ons op voor een afspraak.