Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. De MR heeft tot taak bij tal van ontwikkelingen de voorgenomen besluiten te bestuderen en daarover advies of instemming te geven. Ook brengt de MR relevante onderwerpen ter sprake en neemt initiatieven die het onderwijs, of de school ten goede komen. Mocht u vragen hebben over het werk van de MR dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden.

In de MR zitten:

  • Als vertegenwoordiger van de ouders: Natasja Inia & Mindy Diaz Welles
  • Namens het personeel: Jettie de With & Jacqueline Westerbaan

Wij maken altijd tijd voor u

Kom een keer langs of neem contact met ons op voor een afspraak.