Hoe geven wij les

Wij helpen kinderen bij het leren kennen en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Het moet onze kinderen duidelijk zijn, dat leren niet vrijblijvend is. Wij bieden de kinderen uitdagende leersituaties, stimuleren hen en spreken hen op hun eigen niveau aan. Op die manier proberen we samen het maximale uit de leerlingen te halen. De wijze, waarop de instructie plaatsvindt, kan verschillend zijn. Naast klassikale instructie zijn er ook groeps- en individuele instructie. Als we de hele groep iets nieuws willen leren kiezen we vaak voor een klassikale introductie en instructie. Kinderen ervaren de gezamenlijke beleving als iets fijns. Daarnaast werken de leerlingen aan opdrachten, in groepen of individueel. In alle groepen wordt de instructie aangeboden in drie niveaus: een basisgroep, een plusgroep voor kinderen die meer aankunnen en een instructiegroep voor kinderen die meer instructie nodig hebben. Ook bij de verwerking van de leerstof wordt rekening gehouden met deze drie groepen. 

Wij maken altijd tijd voor u

Kom een keer langs of neem contact met ons op voor een afspraak.