Hoe gaan we met elkaar om

Kinderen en medewerkers komen tot bloei op school als zij zichzelf kunnen zijn. Een omgeving waar zij steun ondervinden en zich verbonden weten met elkaar. Door een veilig en uitdagend klimaat scheppen we voorwaarden voor leren en ontwikkelen zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Op deze manier krijgt iedereen het gevoel erbij te horen. Het goed in je vel zitten van onze kinderen en medewerkers staat centraal, het is van grote invloed op de ontwikkeling en het leervermogen.

Bij kinderen is doen, ontdekken en ervaren leidend, want kinderen leren actief. Wij zijn ons bewust van onze eigen houding en communicatie die een voorbeeld is voor de kinderen en ouders. We stellen redelijke grenzen en leggen die uit, wij kijken en luisteren naar wat kinderen bezighoudt en wat zij nodig hebben. Wij geven les met hoofd, hart en handen. Voor ouders zijn wij een vertrouwde partner in het dagelijks contact met hun kinderen. Wij gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

School is daarom een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in contact kunnen komen. We stimuleren wederzijdse betrokkenheid en helpen ouders bij opvoedingsvragen. Samen zijn we goed voor later.
Een mooi voorbeeld hiervan is de ouderkamer waar ouders onder genot van koffie en taart elkaars behoeften bespreken.

Wij maken altijd tijd voor u

Kom een keer langs of neem contact met ons op voor een afspraak.