Goed om te weten

OBS Plataanschool is een Kind Centrum waar iedereen welkom is en waar met grote aandacht les wordt gegeven. Waar we kijken naar wat de kinderen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. We geven les met hoofd, hart en handen. Lessen zijn er niet alleen in het leslokaal maar ook daarbuiten. Dit kan de tuin zijn voor school maar ook de voetbal Arena in Amsterdam waar de kinderen heen gaan tijdens één van de vele uitstapjes.

Wat u verder misschien nog niet wist:

  • Iedere groep heeft naast het schoolreisje nog minimaal 2 uitstapjes buiten Leeuwarden waar ze met de bus naar toe gaan.
  • Op maandag geeft onze vakleerkracht gymles aan alle kinderen van school.
  • De groepen 3 t/m 8 krijgen in blokken van 4 weken zwemonderwijs
  • De kleuters koken samen met de peuters iedere maand een maaltijd.
  • Op maandag, woensdag en vrijdag is er opvang na schooltijd, georganiseerd door ouders en gratis voor de kinderen.
  • De peuters & kleuters krijgen iedere week dansles van een dansdocent.
  • We ons bewust zijn van (on)zichtbare armoede in de wijk en dit is bespreekbaar.
  • Leerlingen uit de bovenbouw met diverse projecten worden gekoppeld aan kinderen in de onderbouw, zodat verschillende leeftijden en klassen ook actief met elkaar leren samenwerken.
  • Er oud-leerlingen met hun eigen kinderen terugkeren naar de school, omdat ze deze net zo’n start van hun schooltijd gunnen met vrienden uit alle windrichtingen net als zij zelf hebben gehad.

Wij maken altijd tijd voor u

Kom een keer langs of neem contact met ons op voor een afspraak.